Jaga online - pozwala Ci na stworzenie zapytania ofertowego. Po złożeniu zapytania, odezwiemy się do Ciebie.

Polityka Prywatności JAGAONLINE.


Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki
wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do
realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy
mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego
usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej
pomocy, której chętnie udzielimy.
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych
osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby
poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką
prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w JAGAONLINE.
I. Kto jest administratorem danych osobowych JAGAONLINE?
Administratorem danych osobowych jest Jaga Sp. z o.o. (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Jaga Sp. z o.o. ul. Chrobrego 79c, 80-414 Gdańsk
NIP: 5930102329, REGON: 190247090 , KRS pod numerem: 0000150770
II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w JAGAONLINE politykę bezpieczeństwa
danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich
danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy JAGAONLINE, którzy zostali przeszkoleni
zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich
do ochrony.
B. System IT JAGAONLINE spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz
wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych
osobowych.
III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w JAGAONLINE, dzięki
czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza
zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.
Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i
historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie
poprawiać, uzupełniać dane z JAGAONLINE.
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do
zaadresowania przesyłki;
3. 3. e-mail – niezbędny do logowania do JAGAONLINE i komunikacji związanej z korzystaniem z
JAGAONLINE;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez
przewoźników)
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez JAGAONLINE i nie są wykorzystywane w
żaden inny sposób.
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również
prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także pra-wo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub
uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@jagaonline.eu
B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które
w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych
podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i
zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do
zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez
przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy
rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do
zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
(wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne
dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia
dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez JAGAONLINE i następujące podmioty w
podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom
przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki
w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a. Poczta Polska
b. K-EX Sp. z o.o.
c. Schenker
IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na JAGAONLINE.EU
A. JAGAONLINE (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta JAGAONLINE, automatycznie gromadzi w logach dane związane z
urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z JAGAONLINE. Dane te gromadzone są jedynie w celach
statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej,
rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na JAGAONLINE i
są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji JAGAONLINE w celu zapewnienia jak największej
wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał
do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
B. JAGAONLINE (cookies)
JAGAONLINE wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim
urządzeniu, w celu umożliwienia JAGAONLINE rozpoznania Ciebie i dostosowania JAGAONLINE do Twoich
potrzeb.
JAGAONLINE wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania JAGAONLINE (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest
kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania JAGAONLINE.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować
ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić
znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików
cookies pochodzących z JAGAONLINE nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w
JAGAONLINE chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz
w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim
urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez JAGAONLINE źródeł ruchu i sposobu, w jaki
odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i
korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i
korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał
do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich
umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz
w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies
Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania JAGAONLINE.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu
odwiedzin w JAGAONLINE chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to
zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim
urządzeniu, w celu umożliwienia przez JAGAONLINE oceny poprawności i skuteczności prowadzonej
działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i
korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i
korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał
do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich
umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz
w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies
Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania JAGAONLINE.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu
odwiedzin w JAGAONLINE chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to
zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
V . Polityka prywatnośc i bezpieczeństwa partnerów JAGAONLINE .
JAGAONLINE bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje
zamieszczanie w JAGAONLINE linki do innych stron internetowych. JAGAONLINE nie odpowiada jednak za
standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych
stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne
podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie
zebranych danych organom państwowym, JAGAONLINE dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji,
Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej
polityce prywatności.
VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa JAGAONLINE.
JAGAONLINE zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące
prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania JAGAONLINE lub zmiana będzie wprowadzać
standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie JAGAONLINE powiadomi droga elektroniczna (na wskazany przy rejestracji e-mail).
Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejsciem w zycie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://jagaonline.eu/content/2-politykaprywatnosci
VIII. Kontakt
JAGAONLINE kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach
korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych
osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 58/ 554 16 16 lub e-mail
sklep@jagaonline.eu
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz
zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 58/ 554 16 16 lub e-mail
sklep@jagaonline.eu
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
JAGAONLINE, ul. Chrobrego 79c, 80-414 Gdańsk, mailto: sklep@jagaonline.eu, tel.58/554 16 16

POLITYKA PRYWATNOŚCI [PDF]


Accept

Strona używa plików cookies.